Contact

Correspondentie

 

Hervormde Gemeente Nieuwvliet

t.a.v. Dhr. R. Mostert, scriba

Dorpsstraat 25

4504 AE Nieuwvliet

T 0117 - 450 831

E info@hervormdegemeentenieuwvliet.nl

Privacy-statement

Pastoraat

 

Dhr. R (Robert) Goemaere, Brugge

T +32-50346612

E robert.goemaere@telenet.be

Kerkvoogdij

 

College van Kerkrentmeesters

Dhr. D.R.W. Harder

E info@hervormdegemeentenieuwvliet.nl

Rekeningnummer:

NL84 RABO 0369 5042 32

 

Klik hier voor huur van het Kerkgebouw

Diaconie

 

College van Diakenen

Dhr. I. de Hullu

T 06 - 195 68 421

E info@hervormdegemeentenieuwvliet.nl

Rekeningnummer:

NL93 INGB 0007 8017 05

Kerkenraad

  • Voorzitter: Dhr. A.J. de Hullu, Kokersweg 2, 4505 PK Zuidzande Tel. 0117 455421
  • Scriba: Dhr. R. Mostert, Oude Kerkstraat 2, 4501 AD Oostburg.Tel. 0117 450831
  • Kerkrentmeester: Dhr. D.R.W. Harder, Dorpsstraat 23, 4504 AE Nieuwvliet. Tel. 06 10616171
  • Diaken: Mevr. J. Vercouteren-Fieret, Zanddijk 4, 4525 MC Retranchement
  • Diaken: Dhr. I. de Hullu, Baanstpoldersedijk 6A, 4504 PT Nieuwvliet
  • Pastoraal Werker: Dhr. R. Goemaere Tel. 0032 50346612