Contact

Correspondentie

 

Hervormde Gemeente Nieuwvliet

t.a.v. A. de Hullu - Schippers

Dorpsstraat 25

4504 AE Nieuwvliet

T 0117 - 450 831

E info@hervormdegemeentenieuwvliet.nl

Privacy-statement

Pastoraat

 

dhr. J.C. van Gaalen

T. 06-54290132
Email : info@tstrinitas.nl

Kerkvoogdij

 

College van Kerkrentmeesters

Dhr. D.R.W. Harder

E info@hervormdegemeentenieuwvliet.nl

Rekeningnummer:

NL84 RABO 0369 5042 32

 

Klik hier voor huur van het Kerkgebouw

Diaconie


College van Diakenen

Dhr. I. de Hullu

T 06 - 195 68 421

E info@hervormdegemeentenieuwvliet.nl

Rekeningnummer:

NL93 INGB 0007 8017 05

Kerkenraad

  • Voorzitter: Dhr. A.J. de Hullu, Kokersweg 2, 4505 PK Zuidzande Tel. 0117 455421
  • Scriba: Mevr. A. de Hullu-Schippers, Molenweg 20, 4505 PN Zuidzande
  • Kerkrentmeester: Dhr. D.R.W. Harder, Dorpsstraat 23, 4504 AE Nieuwvliet. Tel. 06 10616171
  • Diaken: Dhr. P. Jansen, ´t Schuttebocht 6, 4501 AA Oostburg
  • Diaken: Dhr. I. de Hullu, Molenweg 20, 4505 PN Zuidzande
  • Pastoraal Werker: Dhr. J.C. van Gaalen, Tel. 06 54290132