ANBI Kerkvoogdij

ANBI (Diaconie Hervormde Gemeente Nieuwvliet)

 

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Het hebben van deze status betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Zie de website van de PKN voor meer informatie of klik hier.

Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Nieuwvliet

 

Rekeningnummer:

NL84 RABO 0369 5042 32


Ingeschreven KVK naam

Hervormde Gemeente te Nieuwvliet

 

Het RSIN- of fiscaal nummer

824121582


KVK nummer

85607266

 

Contactgegevens

Bezoekadres

Dorpsstraat 25

Nieuwvliet

 

Postadres

Dorpsstraat 25

4504 AE Nieuwvliet


E. info@hervormdegemeentenieuwvliet.nl


Documenten uit FRIS

Kerkvoogdij

Begroting 2023

Begroting 2022

Begroting 2021

Begroting 2020

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018