Home

WELKOM BIJ DE

HERVORMDE GEMEENTE NIEUWVLIET

"Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden"

(Mattheus 18:20)

DagelijksWoord.nl

U bent van harte welkom samen met ons dienst te houden op de zondagochtenden!

De kerkdiensten beginnen om 10:00 uur.

Tijdens iedere dienst is er oppas voor kinderen tot 4 jaar en Kindernevendienst voor de kinderen tot groep 4 van de basisschool. De oudere kinderen (tot groep 8 van de basisschool) hebben om de week Kindernevendienst.

Dorpsstraat 25, Nieuwvliet info@hervormdegemeentenieuwvliet.nl